Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2022
- 1 -
Zagospodarowanie terenów zielonych na granicy trzech osiedli: Kolonia Jasna, Piastów i Siedlice. Park – Zielone płuca Pszczyny
125000 PLN
- 1 -
/OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE/Zakątek Terapeutyczny przy Szpitalu Joannitas w Pszczynie
81462 PLN
- 2 -
Rowerowa Gmina Pszczyna – Budowa samoobsługowych stacji naprawy rowerów
90000 PLN
- 2 -
/STUDZIONKA/Dla dzieci i młodzieży Studzionki
100550 PLN
- 3 -
Rozbudowa zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boisku Piast – etap 1
125000 PLN
- 3 -
/OSIEDLE SIEDLICE/ Rozbudowa terenów zielonych osiedla Siedlice Park Kieszonkowy Etap III
92142 PLN
- 4 -
Ogólnodostępny plac sportowy
125000 PLN
- 4 -
/CZARKÓW/Nasza Szkoła – edukacja i zabawa to super sprawa: Pracownia Terminalowa/Komputerowa+ Językowa na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie
97000 PLN
- 5 -
/OSIEDLE POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH/Boisko dla Dwójki BIS
106146 PLN
- 6 -
/OSIEDLE PODSTARZYNIEC/Wykonanie projektu oraz realizacja pierwszego etapu budowy parku kieszonkowego na osiedlu Podstarzyniec
64525 PLN
- 6 -
Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piasku
125000 PLN
- 7 -
/OSIEDLE KĘPA/Kępa Działanie dla mieszkańców
54163 PLN
- 8 -
/BRZEŹCE/Teren edukacyjno-rekreacyjny wokół Szkoły Podstawowej w Brzeźcach (Etap I)
70708 PLN
- 9 -
/STUDZIENICE/Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzienicach
93600 PLN
- 10 -
/OSIEDLE DASZYŃSKIEGO/Budowa chodnika wzdłuż ulicy Słowackiego – Etap III
93633 PLN
- 11 -
/OSIEDLE STARE MIASTO/Zakup o montaż klimatyzacji w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Pszczynie
28500 PLN
- 12 -
/OSIEDLE STARE MIASTO/Renowacja terenu zielonego przed budynkiem nr 58 przy ulicy Kopernika. Działka nr 1189/15, 3921/16, 1262/17, 1020/6.
68045 PLN
- 13 -
/WISŁA WIELKA/Bezpieczeństwo wygrywa! – Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego, łodzi specjalnej.
99279 PLN
- 14 -
/JANKOWICE/Centrum Kultury wspólnie z LKS Znicz i Strażą Pożarną w Jankowicach – Razem możemy więcej
119000 PLN
- 15 -
/ĆWIKLICE/Wspólne działanie dla mieszkańców Ćwiklic
113821 PLN
- 16 -
/OSIEDLE POLNE DOMY/Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Studzienickiej (III etap)
68680 PLN
- 17 -
/OSIEDLE PIŁSUDSKIEGO/Osiedlowa Strefa Aktywności
68851 PLN
- 18 -
/ŁĄKA/„Rewitalizacja Placu Jana Kupca – integracja mieszkańców”
121397 PLN
- 19 -
/OSIEDLE KOLONIA JASNA/Zielona i aktywna Kolonia Jasna – zieleń, plac zabaw, ogród sensoryczny i deszczowy
125112 PLN
- 20 -
/PORĘBA/Razem dla mieszkańców Poręby – wspieramy straż i szkołę w Porębie
69965 PLN
- 21 -
/RUDOŁTOWICE/Aktywne Rudołtowice – budowa boiska do siatkówki plażowej
70600 PLN
- 22 -
/OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE/Folklor w pszczyńskim skansenie – zajęcia i warsztaty folklorystyczne, artyści ludowi, występy, festyn, zabawa taneczna
81462 PLN
- 23 -
/OSIEDLE PIŁSUDSKIEGO/Obniżenie opłaty za śmieci dla wszystkich mieszkańców osiedla Piłsudskiego w Pszczynie
68851 PLN
- 24 -
/OSIEDLE STARA WIEŚ/Rozbudowa parkingu przy Zespole szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie wraz z remontem chodnika
137941 PLN
- 25 -
/OSIEDLE SIEDLICE/Zielone Siedlice – rozwój terenów zielonych poprzez stworzenie zielonego skweru – osiedlowego parku kieszonkowego
92142 PLN
- 26 -
/OSIEDLE PIASTÓW/Rozwinięcie oferty kulturalno-edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów w Pszczynie
126187 PLN
- 27 -
/CZARKÓW/Projekt przebudowy ul. Bratniej w Czarkowie
95000 PLN
- 28 -
/WISŁA MAŁA/Projekt Sali sportowej w Wiśle Małej
75303 PLN
- 29 -
/WISŁA MAŁA/Remont Sali balowej w Domu Kultury – etap I
75303 PLN
- 30 -
/OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE/Diagnostyka – Profilaktyka – Dobry Klimat Zakup aparatury i sprzętu medycznego praz dostosowanie infrastruktury Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno- Terapeutycznego do aktualnych standardów i potrzeb
81462 PLN
- 31 -
/OSIEDLE STARA WIEŚ/Stara Wieś działanie na rzecz mieszkańców i organizacji społecznych
138041 PLN
- 32 -
/OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE/„Aktywny mieszkaniec” – Modernizacja boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie
81462 PLN
- 33 -
/OSIEDLE SIEDLICE/„Zagraj na nowym boisku przy Jedynce” – Budowa boiska do siatkówki oraz gier i zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie
92142 PLN
- 34 -
/OSIEDLE STARE MIASTO/„Być jak Gortat” – Budowa boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie
68000 PLN
- 35 -
/PIASEK/„Aktywne, zielone i bezpieczne sołectwo Piasek"
130098 PLN