Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2022

/PIASEK/„Aktywne, zielone i bezpieczne sołectwo Piasek”

Jednostka odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu

Sławomir Kowalski – dyrektor

ul. Basztowa 4

tel. 32 210 38 77

Referat Zarządzania Kryzysowego

Ochrona Przeciwpożarowa

Łukasz Wyrobek

ul. Zdrojowa 4

tel. 32 447 08 00

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna

Teresa Musik – dyrektor

ul. Piastowska 1

tel. 32 210 42 44