Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2022

/ĆWIKLICE/Wspólne działanie dla mieszkańców Ćwiklic

Jednostka odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu

Wydział Oświaty

 Magdalena Czarnecka- naczelnik

ul.Zdrojowa 4

tel. 32 210 40 67

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna

Teresa Musik – dyrektor

ul. Piastowska 1

tel. 32 210 42 44

Administracja Zasobów Komunalnych

Gabriela Januszewska-dyrektor

ul. Sznelowiec 12

tel. 32 210 34 64

Referat Zarządzania Kryzysowego

Ochrona Przeciwpożarowa

Łukasz Wyrobek

ul. Zdrojowa 4

tel. 32 447 08 00

Pszczyńskie Centrum Kultury

Michał Czernek-dyrektor

ul. Piastowska 1

tel. 32 210 45 51