Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2022

Zagospodarowanie terenów zielonych na granicy trzech osiedli: Kolonia Jasna, Piastów i Siedlice. Park – Zielone płuca Pszczyny

Jednostka odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:

Wydział Ochrony Środowiska

Marcin Sosna – naczelnik

ul. Dworcowa 30

tel.32 449 38 75

Miejski Zakład Zieleni

Jacek Lebioda-dyrektor

ul. Francuska 16

tel. 32 210 36 15