Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2022

/WISŁA WIELKA/Bezpieczeństwo wygrywa! – Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego, łodzi specjalnej.

Jednostka odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:

Referat Zarządzania Kryzysowego

Ochrona Przeciwpożarowa

Łukasz Wyrobek

ul. Zdrojowa 4

tel. 32 447 08 00

Wydział Gospodarki Komunalnej

Katarzyna Huptys- naczelnik

tel. 32 449 39 46