Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2022

/BRZEŹCE/Teren edukacyjno-rekreacyjny wokół Szkoły Podstawowej w Brzeźcach (Etap I)

Jednostka odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną projektu:

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Monika Kalkowska-naczelnik

tel. 32 449 39 56