Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2023
Edycja 2022

Wykaz złożonych wniosków

Poniżej przekazujemy wykaz złożonych wniosków z podziałem na kategorie – projekty ogólnogminne oraz projekty lokalne/sołeckie.