Pszczyna Budżet Obywatelski

Edycja 2021

/ Głosuj /
/ Dokumenty do pobrania /
 

Zestawienie graficzne oddanych głosów na projekty
w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2021


Kategoria: Projekty lokalne

Łącznie oddanych głosów: 4942

 

Zestawienie ogólne

Zestawienie z podziałem na płeć

 

 

Wykaz projektów w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 z kategorii Projekty lokalne:

Nr Nazwa Orientacyjny koszt*
1 /Osiedle Podstarzyniec/ Modernizacja placu zabaw przy ulicy Hetmańskiej w Pszczynie – Etap II – wykonanie nawierzchni tartanowej na boisku do piłki nożnej i koszykówki 64 729 PLN
2 /Ćwiklice/ Pracownia chemiczna w Szkole Podstawowej w Ćwiklicach 10 000 PLN
3 /Osiedle Stare Miasto/ Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie 53 300 PLN
4 /Łąka/ Zwiększenie funkcjonalności sali wielofunkcyjnej 20 032 PLN
5 /Osiedle Piłsudskiego/Modernizacja placu zabaw przy ul. Maków na Osiedlu im J. Piłsudskiego w Pszczynie 28 000 PLN
6 /Osiedle Siedlice/ Listen and talk!- Słuchaj i mów! 50 000 PLN
7 /Osiedle Piłsudskiego/Oświetlenie chodnika od ul. Bratków do alei parkowej 33 000 PLN
8 /Osiedle Śródmieście/Jaśniej to lepiej! 50 000 PLN
9 /Osiedle Stare Miasto/Eksperymentuję i rozumiem. Działam i umiem. 50 000 PLN
10 /Studzionka/ „Dla mieszkańców Studzionki i ich organizacji społecznych” 100 770 PLN
11 /Jankowice/ Czyszczenie i umocnienie rowu wzdłuż ul. Akacjowej w Jankowicach 88 733 PLN
12 /Jankowice/ Zakup i montaż wiaty przystankowej – przystanek Jankowice Przyśnicza Patentus 15 000 PLN
13 /Wisła Wielka/ Radosne Figle – Place zabaw w Wiśle Wielkiej: - budowa placu zabaw przy ul. Słonecznej 4 (obok OSP) - rozbudowa placu zabaw przy ul. Dębowej 5 (teren portu przy zbiorniku Goczałkowickim) 99 050 PLN
15 /Osiedle Powstańców Śląskich/ Zakup zestawu komputerowego oraz nowości wydawniczych dla Filii nr 1 w Pszczynie 7 891 PLN
16 /Jankowice/ Modernizacja terenu przy LKS „ZNICZ” Jankowice 49 000 PLN
17 /Osiedle Daszyńskiego/ Projekt i budowa chodnika w ciągu ul. Słowackiego 94 144 PLN
18 /Osiedle Piastów/ Rozwinięcie oferty kulturalno – sportowej na osiedlu Piastów w Pszczynie 128 879 PLN
19 /Osiedle Polne Domy/ Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Studzienickiej rozpoczynając od ulicy Bieruńskiej. Prace będziemy wykonywać etapami 68 979 PLN
20 /Brzeźce/ Bezpieczna Szkoła Podstawowa w Brzeźcach – poprawa bezpieczeństwa w szkole / LKS wymiana i montaż okien w pomieszczeniach klubowych, doposażenie klubu. 70 753 PLN
21 /Osiedle Stare Miasto/ Folklor z Zespołem Regionalnym Pszczyna – zajęcia i warsztaty folklorystyczne, rekonstrukcja strojów pszczyńskich, występy, instrumenty ludowe, „Wiosna ludowa – Spotkanie Pod Brzymem” 70 200 PLN
22 /Studzienice/ Strefa Aktywności Sportowej i Zdrowotnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach 91 836 PLN
23 /Czarków/ Remont Ośrodka Kultury w Czarkowie 96 524 PLN
24 /Osiedle Śródmieście/ „Nowoczesna Placówka Medyczna To Zadowolony Pacjent” - informatyzacja Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego 82 970 PLN
25 /Osiedle Stara Wieś/ Cykl spotkań z kulturą 35 461 PLN
26 /Rudołtowice/ Budowa skoczni w dal przy Szkole Podstawowej im. Józefa Weszki w Rudołtowicach 40 000 PLN
27 /Rudołtowice/ Modernizacja sali ośrodka kultury w Rudołtowicach 30 400 PLN
28 /Osiedle Kolonia Jasna/ Zielona i aktywna Kolonia Jasna – nasadzenia drzew oraz modernizacja Strefy Aktywności Sportowej na osiedlu 125 867 PLN
29 /Osiedle Siedlice/ Zielone Siedlice – rozwój terenów zielonych poprzez stworzenie osiedlowego parku kieszonkowego 94 508 PLN
30 /Łąka/ Modernizacja budynku OSP w Łące 99 814 PLN
31 /Ćwiklice/ Modernizacja instalacji CO w ośrodku kultury w Ćwiklicach, zakup i montaż systemu alarmowego oraz rozbudowa monitoringu 103 236 PLN
32 /Wisła Mała/ Ogród społeczny w Wiśle Małej 75 173 PLN
33 /Czarków/ Wesoła Szkoła – edukacja i zabawa to super sprawa: Laboratorium, Planetarium i Pieczenie Chleba na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czarkowie 15 000 PLN
34 /Osiedle Powstańców Śląskich/ Boisko dla Dwójki 100 000 PLN
35 /Piasek/ Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Piasek 128 951 PLN
36 /Osiedle Stara Wieś/ Budowa ogrodzenia wokół budynku placówki oraz doposażenie ogólnodostępnego i przedszkolnego placu zabaw 99 998 PLN
37 /Poręba/ Aktywnie i Bezpiecznie 68 834 PLN